Strona główna » Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem towarów wytworzonych na zamówienie Konsumenta), w terminie 14 dni.

Towary wytworzona na zamówienie

Wszystkie ekrany marki PolScreen są towarami wytworzonymi na zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Scroll To Top
Close